Prointer-logo
fog
PROINTER
cover aktuelnosti

PROINTER

AKTUELNOST

PROPARTNER

Prointer postao Gold SAP partner

Sve ono što su uradili SAP konsultanti - ljudi koji su savladali i usavršili sad već globalni softver koji služi za kompletno praćenje procesa rada, rezultiralo je da kompanija Prointer ITSS dobije status Gold SAP partnera.

 

Prestižni status zapravo omogućava sticanje najkvalitetnije podrške i akreditacije, što je i put ka izvrsnosti u pružanju usluga implementacije i održavanje SAP integrisanog sistema. Sistem koji obuhvata sve korporativne, finansijske, logističke i procese upravljanja ljudskim resursima Prointer je uspješno implementirao u Poreskoj upravi, Šumama i Putevima  Republike Srpske, a održava ga u Elektroprivredi RS i Elektroprenosu BiH.

 

„Prointer ITSS kao vodeći partner u digitalnoj transformaciji u Republici Srpskoj, prepoznat je ovim priznanjem kao snažan i dinamičan partner kompanije SAP, a status mu formalno donosi pregršt novih mogućnosti u pogledu daljeg proširenja ekspertize, saradnje sa SAP ekspertskim timovima i ulaska u segmente poslovanja koje SAP adresira”, objašnjava Srđan Lukić, rukodilac prodaje za javni sektor u kompaniji SAP West Balkans.

 

„’Zlatna akreditacija’ kruna je dugodišnjeg rada Prointera na unapređenju poslovanja u važnim sektorima i kompanijama. Naš cilj i jeste bio da kompanijama omogućimo standardizaciju poslovnih procesa i digitalnu transformaciju“, naglašava generalni direktor Prointera Bojan Vujić.

 

„U praksi to znači poboljšanje radnog učinka, povećanje nivoa produktivnosti i efikasnosti rada kroz sveobuhvatno planiranje i upravljanje resursima. Bili smo hrabri, otvoreni i nijednog trenutka nismo sumnjali u kvalitet i vrijednost koju donosimo našim klijentima. Zbog toga je status Gold SAP partnera logičan slijed događaja i garancija da je naša usluga najbolja moguća”, kaže Vujić. 

 

Kompanija Prointer ITSS trenutno u sektoru za SAP rješenja zapošljava 16 konsultanata sertifikovanih za finansijske, logističke i module upravljanja ljudskim resursima, kao i osam tehničkih konsultanata sa značajnom ekspertizom u oblasti poslovne inteligencije, sistemskog i razvojnog inženjerstva. Status Gold SAP partnera za sve njih je stepenica više.

 

“Kao tržišni lider u poslovnom softveru SAP pomaže firmama da postanu „inteligentne", da ostvare svoju digitalnu transformaciju i na pravi način uđu u digitalnu eru, koja je već počela. Naše aplikacije i servisi koje pružamo prema 437 hiljada korisnika omogućavaju im da budu profitabilni i sposobni da se prilagođavaju promjenama. Sa globalnom mrežom korisnika, partnera i zaposlenih, SAP pomaže svijetu da bolje funkcioniše i unapređuje život ljudi. Prointer ITSS kao GOLD partner postao je istaknuti dio ove globalne mreže.”, kaže Srđan Lukić, iz kompanije SAP West Balkans.

 

Pored agilnosti i širokog spektra znanja u oblasti različitih poslovnih  procesa, zaposlene u sektoru za SAP rješenja karakteriše izrazita volja i želja za cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem, orijentisanost ka timskom radu, sposobnost brzog reagovanja na zahtjeve i rokove, smisao za planiranje, organizaciju, komunikaciju i koordinaciju. Interesantno je da su među vodećim SAP konsultantima u Prointeru ljudi različitih struka koji svoje „poduhvate“ u IT industriji opisiju upravo spremnošću na poslovni izazov i željom za učenjem.

 

Riječ je o pristup poslu kojeg zagovaramo od samog početka u svim našim sektorima, zbog čega i stižu priznanja.

Podijeli na:
Prointer-logo
Smart-city Smart-city